ỨNG DỤNG HỖ TRỢ THI TRẮC NGHIỆM
  • 87 lượt xem
Tác giả
Lê Danh Quang - giáo viên, Vũ Tứ sinh viên
Lĩnh vực
Khoa Học Kỹ Thuật Và Công Nghệ
Trạng thái sản phẩm
Ý tưởng
Sở hữu trí tuệ
Không
Chi phí sản xuất
(dự kiến)
0
Muốn được đầu tư
Không
Ngày đăng
02:09 12-08-2019

Mô tả sản phẩm

Xuất xứ sản phẩm: 

Trong phát triển phần mềm, người ta cũng áp dụng cách phân chia các chức năng trong ứng dụng thành các lớp, các lớp này độc lập với nhau để chương trình dễ kiểm soát và bảo trì.Trong thực tế kiến trúc đa tầng/nhiều lớp, mỗi lớp sẽ thực hiện một chức năng nào đó sẽ được dùng phổ biến trong lập trình. Với mục đích tìm hiểu những công nghệ mới áp dụng trong lập trình, nhóm tác giả đã thực hiện đề tài này để phục vụ cho công tác dạy và học, cho công tác nghiên cứu áp dụng công nghệ mới hỗ trợ cho các lập trình viên phát triển phần mềm được tối ưu và dễ dàng hơn.

Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 

 Mô hình ba lớp Sản phẩm nghiên cứu mô hình 3 lớp là một mô hình chuẩn khi phát triển phần mềm. Mô hình này gồm các lớp: GUI Layer (Lớp giao tiếp người dùng), Business Logic (Lớp xử lý chính dữ liệu), và Data Access (Lớp thao tác với dữ liệu).

Các lớp này sẽ giao tiếp với nhau thông qua các dịch vụ(services) mà mỗi lớp cung cấp để tạo nên ứng dụng, lớp này cũng không cần biết bên trong lớp kia làm gì mà chỉ cần biết lớp kia cung cấp dịch vụ gì cho mình và sử dụng nó mà thôi. Từ những nghiên cứu về mô hình 3 lớp đề tài đã thực hiện một số chức năng cơ bản để quản lý điểm sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin sử dụng mô hình này, một số giao diện chương trình.

Địa chỉ đã/ có thể áp dụng triển khai: - Là tài liệu tham khảo để giảng dạy về lập trình cơ sở dữ liệu trên môi trường. Net bằng ngôn ngữ C#. - Có thể phát triển hoàn thiện sản phẩm ứng dụng cho công tác quản lý điểm của sinh viên. - Là tài liệu tham khảo cho việc phát triển các ứng dụng sử dụng mô hình 3 lớp trong lập trình.

#HHT


Đánh giá về sản phẩm

Sản phẩm cùng lĩnh vực

Mô hình nhà thông minh
Nhóm sinh viên khoa Điện- Điện tử HHT
111
Hệ thống phân loại sản phẩm
Nhóm sinh viên khoa Điện- Điện tử HHT
154
Tủ lắp đặt điện đa năng
Tập thể sinh viên lớp ĐCN 1 K5
120

Được đăng bởi người này

Kit thực hành đa vi điều khiển PIC 18f4520
Nhóm sinh viên khoa Điện- Điện tử HHT
375
Mô hình thực hành hệ thống điện
Nhóm sinh viên khoa Điện- Điện tử HHT
129
Kit thực hành kỹ thuật xung
nhóm SV khoa Điện Điện Tử - HHT
168
Ứng dụng CNTT cấp phát và quản lý tài nguyên
Các cán bộ nhân viên khoa CNTT
93