Mô hình thực hành điều khiển – giám sát hệ thống đèn tín hiệu giao thông
  • 178 lượt xem
Tác giả
Nhóm sinh viên khoa Điện- Điện tử HHT
Lĩnh vực
Khoa Học Kỹ Thuật Và Công Nghệ
Trạng thái sản phẩm
Ý tưởng
Sở hữu trí tuệ
Không
Chi phí sản xuất
(dự kiến)
0
Muốn được đầu tư
Không
Ngày đăng
03:12 01-08-2019

Mô tả sản phẩm

Mô hình thực hành điều khiển – giám sát hệ thống đèn tín hiệu giao thông” nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng nghề cho sinh viên, đồng thời phục vụ giảng dạy các môn học: PLC cơ bản, PLC nâng cao, mạng truyền thông công nghiệp và SCADA trong ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Lắp đặt và điều khiển điện trong công nghiệp.   

“Mô hình thực hành điều khiển – giám sát hệ thống đèn tín hiệu giao thông” rất sát với công nghệ thực tế nên có thể ứng dụng được ngay. Ngoài ra có tích hợp cả giao diện điều khiển giám sát nên rất trực quan sinh động. 

Bài tập ứng dụng mô hình trong đào tạo:  

+ Module PLC cơ bản: 

Bài 1: Thực hành lắp đặt đầu vào ra PLC S7-200  .

Bài 2: Thực hành các lệnh cơ bản ( bit logic, timer, so sánh, move)               

Bài 3: Lập trình điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông (bài thực hành số 19- Giáo trình PLC cơ bản của HHT).  

+ Module PLC nâng cao:  

+ Module Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA: 

Bài 1: Thực hành lắp đặt HMI, kết nối HMI với PLC 

Bài 2: Thực hành lập trình giao diện điều khiển giám sát hệ thống tín hiệu đèn giao thông


Đánh giá về sản phẩm

Sản phẩm cùng lĩnh vực

Được đăng bởi người này