Mô hình nhà thông minh
  • 111 lượt xem
Tác giả
Nhóm sinh viên khoa Điện- Điện tử HHT
Lĩnh vực
Khoa Học Kỹ Thuật Và Công Nghệ
Trạng thái sản phẩm
Ý tưởng
Sở hữu trí tuệ
Không
Chi phí sản xuất
(dự kiến)
0
Muốn được đầu tư
Không
Ngày đăng
02:56 01-08-2019

Mô tả sản phẩm

-Là sản phẩm mang tính sáng tạo khoa học thể hiện sức mạnh sáng tạo vô biên của công nghệ, giúp cuộc sống nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn; 

-Sự cấp thiết của đề tài: Vì sự ứng dụng ngày càng rộng rãi nên việc tìm hiểu và thực thi sản phẩm là vô cùng cấp thiết; 

-Mở rộng các phạm vi giảng dạy và nghiên cứu trong nhà trường, góp phần cập nhật khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. 


Đánh giá về sản phẩm

Sản phẩm cùng lĩnh vực

Trạm cấp phôi sử dụng vi điều khiển
nhóm SV khoa Điện Điện Tử - HHT
191
Máy khắc phun cát
Giáo viên :Trần Thị Hằng và Sinh viên :Lê Khương Duy,Nguyễn Viết Anh , Nguyễn Huy Hùng
97

Được đăng bởi người này