MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
một năm trước

  1.1. Đặt vấn đề Trước yêu cầu của...

Công cuộc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp HHT
một năm trước

CUỘC THI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI
một năm trước

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà...

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018
một năm trước

HỘI THẢO TRIỂN LÃM CÁC SẢN PHẨM KHCN...